Yeni

Son Haberler

Bypass (Baypas) Ameliyatı

Kalp bypass (baypas) ameliyatı yetişkinlerde yapılan en yaygın kalp ameliyatı türüdür. Doktorlar, kanı kalp kaslarına taşıyan bir veya daha fazla kan damarı kısmen tıkandığında kalp bypass ameliyatını önermektedir.

Kalp bypass (baypas) cerrahisi, önemli miktarda hazırlık ve iyileşme süresi içeren karmaşık bir işlemdir. Bazen birileri acil kalp bypass ameliyatı geçirmelidir, ancak çoğu zaman ameliyat planlanır. Kalp bypass ameliyatı, kalp krizi ve ölüm riskini azaltan nispeten güvenli ve etkili bir işlemdir. İşlem ayrıca göğüs ağrısı gibi koroner arter hastalığı semptomlarını da kolaylaştırabilir.

Bypass ameliyatı nedir? Nasıl yapılır?

Bypass ameliyatı, bir atardamarda meydana gelen tıkanma sonucu kan dolaşımının sağlıklı bir şekilde yapılamaması ve bu tıkanma nedeniyle meydana gelen daralmanın “köprüleme” mantığıyla çözülmesidir. Kelime anlamı olarak da “köprüleme” anlamı taşıyan bypass ameliyatı, özellikle son yıllarda ciddi oranda artış göstermektedir. Kalp ve koroner rahatsızlıkları tetikleyen beslenme alışkanlıları ve egzersiz alışkanlıkları son yıllarda gündelik hayatın otomatikleşmesi nedeniyle tamamen sağlıksız bir düzene oturmuş durumda. Günlük hayatta alışkanlık hâline gelen “pratik şeyler” kalp ve koroner rahatsızlıkların en temel düşmanı. Merdiven yerine asansöre binmek, yürüyüş mesafesini araçla gitmek, egzersiz yapmamak vs.

Son yıllarda her ne kadar genişleyen tıbbi teknoloji sayesinde olsa da bypass ameliyatı yaş aralığı bebek yaşlara kadar gerilemiş durumda. Sağlıksız beslenme, hormonal gıdalar ve hava kirliliği gibi birçok çevresel ve kronik etkenler bir araya geldiğinde sağlığımızı tehdit eden unsurlar, bypass ameliyatının son yıllarda geniş yaş aralığı ve çevreye yayılmasına neden oldu. Her ne kadar gelişen teknolojiyle birlikte basit bir cerrahi işlem olarak kabul edilse de, tıkanan damarların yapısı ve damarlarda meydana gelen daralmalar, ameliyatı ve sonrasını doğrudan etkilemektedir. Bu durum alanında yapılan incelemeler sonrası ülkemizde son yıllarda ciddi ölçüde artış gösteren önemli hastalıklar arasında yer alıyor. Genetik yatkınlıkların yanı sıra yoğun stres altındaki kişilerde sıkça görülmeye başlanan bypass ameliyat ihtiyacı, genellikle düzensiz ve sağlıksız beslenme, yoğun stres, egzersiz eksikliği gibi etkilere dayanıyor. Peki, bypass ameliyatı için herhangi bir yaş kriteri var mıdır? Bu durum gelişen tıbbi teknolojiyle birlikte neredeyse bebek yaşlardan ileri yaş hastalara kadar genişlemiş bir skalada. Fakat artık bypass ameliyatında esas olan kriter, hastanın yaş kriteri değil, bypass ameliyatına ihtiyaç duyulan etkenler. Bypass ameliyatı yapılmadan tedavi edilebilecek durumlarda hekimler mümkün olduğunca alternatif yollara başvurmaktadırlar.

Öte yandan son yıllarda gelişen teknolojinin yanı sıra bu alanda uzmanlaşan hekimlerimiz de bypass ameliyatı konusunda oldukça başarılı sonuçlar elde ediyorlar. Fakat bypass ameliyatında dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de birtakım risk grupları mevcut. İlk olarak hastanın yaş, cinsiyet ve ameliyat ihtiyacını doğuran rahatsızlığı gibi kriterleri dikkate alınırken, ikinci aşamada hastanın sahip olduğu diğer hastalıklar incelemeye alınıyor. Genellikle şeker hastaları, obez hastalar, hayatî organlarda (akciğer, böbrek gibi) herhangi bir eksiklik ya da hastalık olup olmadığı ve daha önce kalple ilgili herhangi bir hastalık geçirip geçirmediği, hastanın bypass ameliyatı için risk sınıfında olup olmadığını belirleyen en önemli etkenler. Bununla beraber belirli bir yaşın üstündeki hastalar ki genellikle 70 yaş üzeri olarak kabul edilir, risk sınıfına alınmaktadır. Bu durum, genellikle bu yaşlarda gerçekleştirilen birçok ameliyatın risk taşımasıyla bağlantılı olsa da, kalp ameliyatları her daim daha fazla risk taşımaktadır.

Peki, çeşitli risk gruplarını da saydığımıza göre, bypass ameliyatı nasıl yapılır konusuna gelecek olursak, dilerseniz bu konuya çok da teknik bilgilerle girmeden, basitleştirerek maddeler hâlinde sıralayalım:

 • Bypass ameliyatı çalışan ve durdurulmuş kalpte yapılmaktadır.
 • Ameliyat sırasında vücuttaki kan dolaşımını bir kalp pompası sağlamaktadır.
 • Kalp pompası dolaşımı sağlarken “köprüleme işlemi” yapılır.
 • Bypass ameliyatının mantığı bir yerden alınan damarın, tıkanıklık ve daralma gösteren damar bölgesine nakledilmesiyle uygulanır. Köprüleme işlemi için gerekli olan damar hastanın vücudunun başka bir bölgesinden de alınabilir. Fakat damar kesinlikle hastadan alınmalıdır. Vücuttan olmayan ya da sentetik olan damarlar, bypass ameliyatında kullanılamaz.

Bypass ameliyatı prosedürleri nelerdir?

 • Cerrah elle kalbe şekil verir.
 • Kalp bypass’ı kalp krizi riskini azaltabilir.
 • Doktorlar genellikle tıkanıklığı gidermek için ellerinde çeşitli seçenekler bulunur. Eğer tedavi edilmezse, koroner arter hastalığı kalp krizine ve hatta ölüme neden olabilir.
 • Bu seçenekler işe yaramazsa veya bir birey için uygun değilse, cerrahlar kalp bypass ameliyatı yapmaya karar verebilir. Kalp baypass cerrahisi tıkalı arterlere ve neden oldukları sorunlara karşı en etkili silahlardan biridir.
 • Bu seçenekler işe yaramazsa veya bir birey için uygun değilse, cerrahlar kalp bypass ameliyatı yapmaya karar verebilir. Kalp baypass cerrahisi tıkalı arterlere ve neden oldukları sorunlara karşı en etkili silahlardan biridir.
 • Kalp bypass ameliyatı için tıbbi isim koroner arter bypass greftidir (CABG).

Amerikan Kalp Derneği’ne göre , CABG göğüs, kol ya da bacak kan damarı ayrılması ve blokaj çevresinde bir sapma veya bypass oluşturmak üzere kullanılmasını içerir. Bu, kanın tekrar kalbe ulaşmasını sağlar.

Cerrahlar, tek bir operasyonda birden fazla arteri tedavi edebilir. Çift bypass iki onarım, üçlü baypas üç, dört bypass dört içerir. Beşinci bypass, en karmaşık kalp bypass ameliyatıdır ve kalbi besleyen ana arterlerin beşini de içerir.

Vücudun başka bir bölgesinden kan damarı çıkarmak, damarın geldiği bölgedeki kan akışını büyük ölçüde etkilemeyecektir.

Kalp Damar Cerrahisinde Normal Kalp Atış Hızı Nedir?

Normal bir kalp atış hızı nedir? Herkes neyin normal olduğunu bilmek ister, özellikle kalp sağlığı söz konusu olduğunda sorulan temel sorular şunlardır:

Bir kalp atış hızını nasıl belirlerim?

Normal bir kalp atış hızı veya nabız hızı nedir?

Normal bir dinlenme kalp atış hızı nedir?

Normal egzersiz kalp hızı nedir?

Bu sorular kolayca cevaplandırılabilir ve kalp sağlığı konusunda endişeli olanlara güven verici bilgiler sağlayabilir.

Kalbinizin ritmini atmaya geldiğinde, kardiyologlar ritmi ve hızı olan iki ana bölümü not ederler. Bir kalp atışı ritmi, 1) normal, 2) düzenli olarak düzensiz veya 3) düzensiz olarak düzensiz (örneğin atriyal fibrilasyon ) vardır. Kalbin en yaygın ritmi, insanların büyük çoğunluğunda genellikle sinüs ritmi (yani kalbin normal kalp pili sistemi) olan düzenli bir ritimdir. Bu yazının geri kalanı, kalbinizin sinüs ritminde olduğunu varsayacak ve kalp atış hızını tartışacak.

Kalp Atış Hızını Nasıl Belirlerim?

Kalp Atış Hızı Nasıl Kontrol Edilir? Nabzınızı bileğinizin iç kısmına başparmağındaki veya boynunuzun yan tarafına larinksinizin yanına  (Adem elması) alın.

Bileğinizdeki veya boynunuzdaki kan damarlarını hafifçe bastırmak için ilk iki parmağınızın ucunu (işaret ve orta parmaklar) kullanın.

Nabız atım sayısını 60 saniye (1 dakika) olarak sayın ya da atım sayısını 10 saniye içinde atıp sayın ve 6 ile çarpın ve dakikadaki atımınızı bulun.

Normal Kalp Atış Hızı veya Dinlenme Kalp Atış Hızı Nedir?

Kalp atış hızını sınıflandırmanın üç genel yolu vardır, 1) normal, 2) hızlı ve 3) yavaş.

Dinlenme kalp hızı dakikada 60-100 atış arasında normaldir.

Dinlenme kalp atış hızı, dakikada 100 atıştan daha yüksek bir hızda (yani taşikardik ) hızlıdır .

Dinlenme kalp hızı, dakikada 60 atımdan daha düşük bir hızda (bradikardik) yavaştır.

Normal bir kalp atış hızı, istirahatte dakikada 60-100 atış arasındadır (oturma, rahatlama vb.). İyi eğitimli sporcular için ortalama dinlenme kalp atış hızının dakikada 40-60 atış olduğu iyi bilinmektedir! Bununla birlikte, bu oran uyurken veya günlük aktivite ve egzersiz yaparken çarpıcı bir şekilde değişebilir. Genellikle, kalp atışları uyku sırasında daha yavaş, günlük aktiviteler sırasında veya egzersiz sırasında daha hızlı olur ve egzersizden sonra dinlenme hızına hızla geri döner. Bu, kalbinizin uygun kalp atış hızı değişkenliğine ve iyileşmesine sahip olduğu anlamına gelir; iyi kalp sağlığı ile ilişkili. Dinlenme kalp atış hızınız, vücudunuzun ne kadar enerji kullandığını veya bazal metabolizma hızınızı tahmin etmek için kullanılabilir.

Normal Egzersiz Kalp Hızı Nedir?

Normal bir egzersiz kalp atış hızının ne olduğunu belirlemek için önce yaşınıza göre öngörülen maksimum kalp atış hızınızı belirlemeniz gerekir. Sağlıklı yetişkinlerde maksimum kalp atış hızını (HRmax) tahmin etmek için genelleştirilmiş bir denklem :

HRmax = 208 – (0.7 x yaş)

Egzersizin Kalp Atış Hızı Üzerine Etkisi

Örneğin, 20 yaşında bir kişi, yaşa göre öngörülen maksimum kalp atış hızı, dakikada 194 atım olacak ve 65 yaşında bir kişi için, yaş tahmini ile tahmin edilen maksimum kalp atış hızı dakikada 163 atım olacaktır. Yaygınlaştırılmış, yaş tarafından tahmin edilen bir maksimum kalp atış hızı denklemi (yani 220 – yaş) yaygın olarak kullanılır, ancak genç erişkinlerde maksimum kalp atış hızını abartır ve yaşlı yetişkinlerde maksimum kalp atış hızını giderek küçümser.

Fiziksel olarak aktif olmak, kardiyovasküler hastalıkları , dünyada 1 numaralı ölüm sebebini önlemek için önemlidir . Amerikan Kalp Derneği (AHA) fiziksel aktivite için aşağıdakileri önermektedir:

Haftada en az 30 dakika toplam 150 dakika boyunca en az 30 dakika orta şiddette aerobik aktivite VEYA toplam 75 dakika boyunca haftada en az üç gün en az 25 dakika yüksek yoğunluklu aerobik aktivite. Örneğin, orta şiddette bir yürüyüş, dakikada 100 adım veya 30 dakikada 3,000 adım anlamına gelmelidir.

Ek sağlık yararları için haftada en az iki gün boyunca orta ila yüksek yoğunluklu kas güçlendirme aktivitesi.

Peki kalp atış hızı ile ilgili “orta şiddette” veya “yüksek şiddette” egzersizi ne tanımlar? Maksimum kalp atış hızınızı belirledikten sonra, egzersiz kalp atış hızınızın egzersiz yoğunluğuna göre ne olacağını belirleyebiliriz.

Genel olarak, egzersiz sırasında, kalp atış hızınızın, maksimum kalp atış hızınızın% 50-90’ında olmasını istersiniz. Bu aralık, egzersiz sırasındaki genel hedef kalp atış hızınız olarak düşünülmelidir.

Orta şiddette egzersiz sırasında hedef kalp atış hızı, maksimum kalp atış hızınızın% 50-70’i kadardır.

Yüksek yoğunluklu egzersiz sırasındaki hedef kalp atış hızı, maksimum kalp atış hızınızın% 70-90’ı kadardır.

Hedef kalp hızı bir sırasında kardiyak stres testi kardiyovasküler hastalık için değerlendirmek için maksimal kalp hızının% 85’tir. Bu, AHA ve Amerikan Kardiyoloji Koleji’nin (ACC) yanı sıra egzersiz sırasındaki optimum üst kalp atış hızı sınırını tanımlayan ek bilimsel çalışmalarla desteklenmektedir.

Egzersizin, yürüyüş, koşu, koşma, yüzme, bisiklete binme, merdiven çıkma, yüksek yoğunluklu aralıklı antrenman (HIIT) veya spor yapmayı (en ilginç veya eğlenceli bulduğunuz etkinlik ne olursa olsun ) içerebilir (ancak bunlarla sınırlı değildir) unutmayın.

Dinlenme kalp hızı, genel popülasyonda kalp damar cerrahisi hastalıkları ve ölümün çok temel, ancak inanılmaz derecede önemli bir belirleyicisidir. Artık sıkı diyet ve egzersiz programlarıyla yüksek riskli sağlık profillerinin olumlu bir şekilde değiştirilmesinin riski azaltabileceği ve dinlenme kalp atış hızı, kalp atış hızı değişkenliği ve kalp atış hızı iyileşmesinin iyileştirilmesi ile ilişkili olduğu kabul edilmektedir. Sağlığınızın kontrolünü elinize alın! En yakın zamanda bir kalp damar cerrahisi uzmanına kontrol yaptırın.

Kalp Damar Cerrahisinde Aort Yetersizliği Nedir?

Aort yetersizliği, sızan bir aort kapakçığının tıbbi terimidir. Aynı zamanda aort yetersizliği veya aort kapak yetersizliği olarak da bilinir ve yapısal kalp hastalığının bir şeklidir. Şiddetli aort yetersizliğinde şiddetli sızıntı kalbin genişlemesine ve aort kapak replasmanı gerektiren kalp yetmezliği semptomlarına neden olabilir. Hafif ve orta derecede yetersizlik genellikle iyi tolere edilir ve tedavi gerektirmez veya semptomlara neden olmaz. Sıkı bir aort kapağı aort darlığı olarak bilinir. Yaygın olarak sızan başka bir kalp kapakçığı, mitral yetersizliği olarak bilinen mitral kapaktır.

Aort Kapağı Nedir?

Aort kapağı, kalbin ana pompalama odasını terk etmek ve vücuda aort adı verilen büyük bir kan damarı yoluyla vücuda almak için kanın geçmesi gereken vanadır. Bir valf olduğu için dışarı pompalandıktan sonra kanın kalbe doğru geri akmasını önler. Aort kapağı sızdırıyorsa, kan kalbe geriye doğru akabilir.

Aort Yetersizliğinde Kalbe Ne Olur?

Aort yetersizliğinde, sızan aort kapak kalbe fazladan kan akışı sağlar. Küçük miktarda sızıntı varsa, kalp bunu fark etmez. Bununla birlikte, eğer sızıntı daha büyükse, kalp fazla kanı almak için daha büyük büyümelidir. Başlangıçta bu zamanla iyi bir şey çünkü aort yetersizliğinin iyi tolere edildiği anlamına geliyor. Ancak zamanla genişleme zararlı olabilir ve kalp kaslarının ve tıkanıklığın, temel olarak kalp yetmezliğinin bozulmasına neden olabilir.

Aort yetersizliği nasıl teşhis edilir?

Genellikle aort yetersizliği olan hastalar, hastalığa sahip olduklarını bilmezler. Aort yetersizliği, ekokardiyogram olarak bilinen kalbin ultrason taramasında görülür . Bazı hastalarda steteskopla teşhis edilebilen klasik bir aort yetersizliği üfürümüne sahip olabilir. Aort yetersizliğini teşhis ve takip etmenin en yaygın yolu, kalbin ultrason taraması olan ekokardiyogramdır.

Akut ve Kronik Aort Yetersizliği

Akut aort yetersizliği, sızıntının gerçekleşmesine neden olan ani bir olayın yaşandığı yerdir. Bu, tipik olarak uzun bir süre boyunca meydana gelen ve ilerleyen kronik aort yetersizliğinden çok daha az yaygındır. Akut aort yetersizliği, eğer şiddetli ise, iyi idare edilmez. Vücuda ilerlemeye yetecek kadar kan olmadığından konjestif kalp yetmezliği ve şoka neden olabilir. Kronik aort yetersizliğinde sızıntı zamanla yavaş ilerler ve kalbin uyum sağlaması zaman alır ve bu nedenle semptomlar tipik olarak uzun süre gelişmez.

Aort Yetersizliğinin Nedenleri

Akut aort yetersizliği, valfi hızla etkileyebilecek bir şey nedeniyle oluşur. Bu, kalp prosedürlerinden hasar, kalp kapakçığındaki enfeksiyon, aort anevrizması veya aortta bir atardamarın olduğu aort diseksiyonu gibi aortu etkileyen koşulları, kalbi terk eden ana kan damarı içerir. Akut aort yetersizliği yaygın değildir.

Kronik aort yetersizliği çok daha yaygındır. Bu, tipik olarak vananın, en yaygın olarak biküspid aort kapağının veya kalsifiye dejenere edilmiş aort kapağının düzensizliklerinden kaynaklanmaktadır. Bazen yetersizlik, paravalvüler sızıntı olarak bilinen protez kapağın etrafındaki bir sızıntının bir sonucu olarak ortaya çıkabilir.

Aort Yetmezliğinin Aşamaları

Aşama A  – Bu, aort yetersizliği gelişme riski olan ancak henüz sahip olmayan insanlar içindir. Bunlara biküspid aort kapağı, kapakta enfeksiyon öyküsü, romatizmal kalp hastalığı ve kapak anomalileriyle doğan hastalar dahildir.

Evre B  – Bu hastalarda hafif veya orta derecede aort yetersizliği vardır. Kalp fonksiyonu normaldir ve semptom yoktur. Kalp önemli ölçüde genişlememiştir.

Evre C  – Bu hastalarda hala semptom yok, ancak aort kapağı ciddi şekilde sızdırıyor. Kalp nispeten normal şekilde pompalanır, ancak genişlemenin açık bir kanıtı vardır.

Evre D  – Bu hastalarda ciddi derecede sızıntı yapan aort kapağı ve semptomları vardır. Kalp tipik olarak önemli ölçüde genişler. Belirtileri, özellikle egzersiz, şişlik ve halsizlik gibi nefes darlığıdır.

Aort Yetersizliğinin Şiddeti

Hafif yetersizlik – Bu genellikle iyi huylu bir durumdur, semptomlara neden olmaz ve birçok insanda tesadüfen bulunabilir. Hafif aort yetersizliğinde kalp atışı başına geriye doğru 30 cc’den az kan sızıntısı olur. Bu durumda kalp genellikle genişlemez.

Orta düzeyde yetersizlik – Bu genellikle iyi kullanılır ve semptomlarla ilişkili değildir. Tipik olarak, kalp atışı başına 30-60 cc arasında kan sızıntısı meydana gelir. Kalp biraz büyüyebilir ancak ilgili miktarda olmayabilir. Bu, ciddi hastalıkların gelişmemesini sağlamak için zaman içinde izlenmelidir.

Şiddetli yetersizlik – Bir süre sonra kalp genişlemesi ve semptomları tipik olarak gelişse de, bu genellikle iyi işlenir. Kalp atışı başına 60cc’den fazla kan sızıyor. Semptomları veya kalp yetersizliği kanıtı bulunan hastalarda genellikle aort kapak replasmanı önerilir. Semptomu olmayan hastalarda, kalp fonksiyon bozukluğu gelişmemesi için düzenli sürveyans gereklidir.

Aort Yetersizliğinin Tıbbi Tedavisi

Genelde aort yetersizliği olan hastalarda kan basıncına dikkat edilmelidir. Yüksek kan basıncı, kalsiyum kanal blokerleri veya ACE inhibitörleri olarak bilinen ilaçlar tercih edildiğinde <140 mmHg hedefi ile tedavi edilmelidir. Bir kalsiyum kanal bloker örneği amlodipin olacaktır. Bir ACE inhibitörünün bir örneği Lisinopril olabilir. Şiddetli aort yetersizliği olan hastalarda, beta blokerler genellikle daha düşük kalp atışlarına yol açtığı için kullanılmaz; bu, kalbin her atışta akan kanla dolması için daha fazla zaman anlamına gelir.

Aort Yetersizliği Olan Hastalarda Cerrahi Endikasyonları

Şiddetli aort yetersizliği olan bazı hastalar vanalarını sabit tutabilseler de, çoğunluğu aort kapak replasmanı gerektirecektir. Gelecekte, TAVR prosedürü aort yetersizliği için bir seçenek haline gelebilir.

Semptomlar – Genel olarak, semptomların gelişimi aort yetersizliği için ameliyatın bir göstergesidir. Şiddetli aort yetmezliği ve kalp yetmezliği semptomları olan hastalar önemli ölçüde artmış ölüm riskine sahiptir. Bu belirtiler arasında yorgunluk ve nefes darlığı vardır.

Kalp Disfonksiyonu – Şiddetli aort yetersizliği olan ve semptomların yokluğunda bile kalp pompalama fonksiyonunun azaldığı tespit edilen hastalar. Bu strateji, daha kötü kalp fonksiyon bozukluğunu beklemekten veya bu hastalarda semptom gelişimini beklemekten daha iyi sonuçlarla ilişkilidir.

Diğer Kalp Hastalıkları Cerrahisi Sırasında – Ciddi olarak sızan aort kapağı olan hastalar, kalp tıkanıklıkları veya diğer kapak ameliyatları için baypas ameliyatı da dahil olmak üzere başka herhangi bir koşulda kalp ameliyatı geçiriyorsa aort kapağının yerini almalıdır.

Kalp Büyütme – Semptom olmasa ve kalp fonksiyonu normal olsa bile, kalbin genişlediğine dikkat çekilirse cerrahi olarak düşünülebilir. Özellikle ameliyat geçirme riski düşükse. Kalp damar cerrahisi tarafından izlenilmesi gereken bir hastalık olan aort yetersizliği dikkate alınmalı ve doktor kontrolünde müdahale edilmelidir. Bu ve benzer semptomları hissediyorsanız en yakın sürede güvendiğiniz bir kalp damar cerrahisi uzmanına bavurmalısınız.

Bir Kalp Damar Cerrahisi Problemi: Kalp Krizi

Kalp krizi korkutucu bir deneyimdir. Eğer bir kalp krizi geçirdiyseniz veya başkasına yakınsanız, bunu bilmelisiniz: Yalnız değilsiniz. Aslında, on binlerce insan kalp krizinden kurtulur ve üretken, eğlenceli yaşamlar sürmeye devam eder. 

İyileşme için çalışırken, aşağıdaki sık sorulan sorular, neler olduğunu ve kalbinizin nasıl iyileşebileceğini daha iyi anlamanıza yardımcı olabilir. Bilgi Güçtür. Kendinizi bu bilgilerle donatmak, daha sağlıklı ve daha uzun bir yaşam sürdürmenize yardımcı olabilir.

Kalp krizi nedir?

Kalp krizi, kalp kasınızın hayatta kalabilmesi için oksijene ihtiyacı var. Kalp kasına oksijen getiren kan akışı ciddi ölçüde azaldığında veya tamamen kesildiğinde kalp krizi meydana gelir.

Bunun nedeni, kalp kasına kan akışı sağlayan kaynağı olan koroner arterlerin, yağ, kolesterol ve birlikte plak denilen diğer maddelerin birikmesi nedeniyle daralması olabilir. Bu yavaş işlem ateroskleroz olarak bilinir.

Bir kalp arterindeki plak kırıldığında, plak etrafında bir kan pıhtısı oluşur. Bu kan pıhtısı, arterden kanın kalp kasına akmasını engelleyebilir.

İskemi, kalp kası oksijen ve besinler için aç kaldığında ortaya çıkar. Kalp kasının bir kısmının hasar görmesi veya ölmesi, iskemi sonucu gerçekleştiğinde, buna kalp krizi veya miyokard enfarktüsü (MI) adı verilir.

Neden herhangi bir uyarı almadım?

Ateroskleroz sürecinde herhangi bir belirti yoktur. Bir koroner arter kan akışını daraltıp daralttığında, kalbe hizmet eden yakındaki diğer kan damarları bazen telafi etmek üzere genişler, bu da neden hiçbir uyarı işareti olmadığını açıklayabilir.

Yakınlardaki genişletilmiş kan damarlarının bu ağına yardımcı dolaşım denir ve kalbe gerekli kanı vererek bazı kişilerin kalp krizlerinden korunmasına yardımcı olur. Kollateral dolaşım, kalp kası iyileşmesine yardımcı olmak için kalp krizinden sonra da gelişebilir.

Kalbim kalıcı olarak hasar görüyor mu?

Bir kalp krizi meydana geldiğinde, kan dolaşımını yitiren kalp kası yaralanmaya başlar. Kalp kasına verilen hasar miktarı, bloke edilen arter tarafından sağlanan alanın boyutuna ve yaralanma ile tedavi arasındaki süreye bağlıdır.

Kalp krizinden zarar gören kalp kası skar dokusu oluşturarak iyileşir. Kalp kasınızın iyileşmesi genellikle birkaç hafta alır. Süre, yaralanmanızın derecesine ve kendi iyileşme hızınıza bağlıdır.

Kalp çok zor bir organdır. Bir kısmı ağır şekilde yaralanmış olsa bile, kalbin geri kalanı çalışmaya devam ediyor. Ancak, hasar nedeniyle, kalbiniz zayıflamış olabilir ve normalde olduğu kadar kan pompalayamayabilir.

Uygun tedavi ile ve yaşam tarzı değişiklikleri kalp krizi sonrası, ayrıca hasar sınırlandırılabilir veya önlenebilir. Düzenli aralıklarla yapılan rutin kalp damar kontrolleri sizin kalp damar cerrahisi hastalıklarınıza yakınlığınız hakkında bilgi verebilir. İşinde uzman bir doktorla başlayacağınız bu kontroller sizin için hayati önlem taşımaktadır. Özellikle belli yaş gruplarının her altı ayda bir rutin kontrollere gitmesi çok önemlidir.

Kalp Damar Cerrahisinde Risk Durumları

Kalp damar hastalıkları günümüzde o kadar yaygın ki tüm Dünya’da birincil ölüm nedenidir. Durum bu kadar elzem olunca kalp damar cerrahisinin önemi gün geçtikçe artmaktadır. Ülkemizde de yaklaşık her on iki dakikada bir ölümle sonuçlanan kalp damar cerrahisi hastalıkları olmaktadır. Peki, bu kadar ciddi risk barındıran kardiyovasküler rahatsızlıklar nelerdir?

Kardiyovasküler hastalık, kalbi ve çevresindeki kan damarlarını etkileyen bir durum kümesidir. 

En yaygın türler şunlardır:

 • Koroner arter hastalığı – Kalbin ana kan damarlarında oluşan bir hastalık.
 • Kanın arter duvarlarından pompalama kuvvetinin çok yüksek olduğu bir durum.
 • Kalp krizi – Kalbe kan akışı engellenmiş bir arter nedeniyle durdurulur (dolaşım sorunu).
 • Kalp durması – Kalp bozulmaya başlar ve elektriksel bir arıza nedeniyle elektrik çarpması doğru şekilde durmaz (elektrik sorunu).
 • Konjestif kalp yetmezliği – Kalbin pompalama kapasitesinin azaldığı bir durum.
 • Aritmi – Kalbin anormal şekilde atmaya başladığı, çok yavaş, çok hızlı veya atlayan atımlar.
 • Periferik Arter Hastalığı – Uzuvlarınızdaki kan akışını azaltan arterlerin daralmasından kaynaklanan dolaşımsal bir problem.
 • İnme – Kan akışının kısıtlanması sonucu beyinde hasar.
 • Konjenital kalp hastalığı – Kalpte bir anormallikle doğmak.

Yukarıda belirtilen durumlardan mustarip olma riskinizi artıran kardiyovasküler hastalıklarla ilişkili birkaç risk faktörü vardır. Neyse ki, bu risk faktörlerinden bazıları değiştirilebilir (kontrolünüz altında) ve değiştirilemez (kontrolünüz altında değil). Her iki kalp damar hastalıkları risk faktörü türü, bu rahatsızlığı daha iyi kontrol etme / önleme avantajınız için kategorize edilmiştir.

Değiştirilebilir risk faktörleri:

Hipertansiyon (Yüksek Tansiyon)

Dünyada Kalp Damar Hastalıkları ölümünün önde gelen nedenidir.

“Sessiz katil” olarak bilinir, çünkü çoğu insan, bunun farkında değildir çünkü çoğu zaman hiçbir uyarı işareti veya semptomu yoktur.

Tütün Kullanımı

Sigara içmek arterlerin iç kısmına zarar verir, lipit profilinizi olumsuz etkiler (kötü kolesterolü artırır ve iyi kolesterolü düşürür) ve pıhtılaşma şansını arttırır.

Nikotin kan basıncını, kalp atış hızını arttırır ve kanın daha sert olmasını sağlar.

İkinci dumana maruz kalmak da Kalp Damar Hastalıkları riskinizi artıracaktır.

İYİ HABER … Sigarayı bıraktıktan sonra Kalp Damar Hastalıkları riskiniz sigara içmeyenlerin yaklaşık seviyelerine geri döner.

Yükseltilmiş Kan Şekeri (Diyabet)

Diyabet hastasıysanız, Kalp Damar Hastalıklığı geliştirme ihtimaliniz 2-4 kat daha fazladır.

Kan damarlarına zarar verir.

Şeker hastasıysanız, kalp krizi, felç, periferik arter hastalığı ve kalp yetmezliği geçirme ihtimaliniz 2-3 kat daha fazladır.

Diyabetin neden olabileceği sinir hasarı nedeniyle farkında olmadan kalp krizi geçirebilirsiniz.

Fiziksel Hareketsizlik

Fiziksel hareketsizlik, her hafta 2,5 saatten az orta derecede egzersiz veya her hafta 1 saatten fazla kuvvetli egzersiz olarak tanımlanır.

Düzenli egzersiz yapan bireylere kıyasla, KVH riskinizi arttırır ve erken birçok hastalıktan ölür.

Hareketsiz davranış, kilo alımına, kan basıncında artışa ve bel çevresine neden olur.

Egzersiz, kalpleri vücudun etrafına kan pompalama, kan dolaşımını iyileştirme, arterleri esnek tutma, kolesterol ve yağ seviyelerini düşürme, kalp atış hızını düşürme ve kalbin genel stresini azaltma kapasitesini artıracaktır. Fiziksel olarak hareketsizseniz, bu faydaları kaybedeceksiniz.

Sağlıksız Diyet

Doymuş ve trans yağ oranı yüksek gıdalar tüketmek, kolesterol seviyenizi arttırır.

Yüksek miktarda tuz alımı, kan basıncında artışa neden olur.

Sağlıksız bir diyet, Kalp Damar Hastalıkları ve diyabet gibi diğer kronik hastalıklarla ilişkili olan vücut yağında ve bel çevresinde artışa yol açacaktır.

Düşük meyve ve sebze alımı dünyadaki kalp hastalığının% 20’sini oluşturur. Ayrıca vücudu kalp hastalıklarına karşı korumaya yardımcı olan bileşenler içerir.

Kolesterol / Lipidleri

Artan kolesterol kan damarlarının daralmasına neden olur ve içlerinden kan akışını azaltır.

Kolesterol, doymuş ve trans yağlarda yüksek oranda bulunan gıdalardan arındırılır.

Amacınız daha yüksek miktarda ‘iyi’ kolesterol (HDL) ve daha az miktarda ‘kötü’ kolesterol (LDL) elde etmektir.

Dişi hormonu östrojen HDL kolesterolü artırmaya çalıştığı için dişilerde genellikle kolesterol düşüktür.

Güvenli kolesterol çeşitleri:

Toplam Kolesterol – 4.0 mm / L’nin altında

LDL Kolesterol – 2,0 mmol / L’nin altında

HDL Kolesterol – 1.0 mmol / L’nin üstünde

Trigliseritler – 1,7 mmol / L’nin altında

Bireysel aralıklar, başka kronik rahatsızlığınız varsa veya kardiyak olay geçirdiyseniz değişebilir.

Aşırı Kilo ve Obezite

Karın bölgesinde fazladan ağırlık tutmak tansiyonunuzu, lipit seviyelerinizi ve vücudunuzun insülini düzenleme yeteneğini (kan şekeri seviyenizi düzenleyen bir hormon) olumsuz yönde etkiler.

Karın içi kilonuzu artırdıkça, diyabet ve hipertansiyon alma riskiniz de artar.

Stres

Tansiyon, kalp atım hızı artışları ile ilişkilidir ve düzensiz kalp atımlarına neden olabilir. Stresli bir yaşam tarzı, sizi sağlıksız yiyecekler yemek, sigara içmek ve uykuyu azaltmak gibi kötü yaşam tarzı alışkanlıklarını benimsemeye teşvik edecektir. Tüm bu faktörlerin kalp sağlığınız üzerinde olumsuz bir etkisi olacaktır.

Değiştirilemez risk faktörleri: (kontrol edilemeyen, tedavi edilemeyen veya değiştirilemeyen risk faktörleri)

Yaş

Kalp Damar Hastalıkları geliştirme riski yaşla birlikte artar.

Kalbin odaları zayıflar, sertleşir ve daha az verimli çalışırlar.

Cinsiyet

Erkekler menopoz öncesi kadınlara kıyasla kalp hastalığı riski daha fazladır. Bununla birlikte, menopoz geçtikten sonra, hem erkekler hem de kadınlar eşit derecede risk altındadır.

Aile Öyküsü

Birinci derece kan akrabasında 55 yaşından önce bir erkek koroner kalp hastalığı veya felç geçirilmişse (bir erkek akraba için) veya 65 yaş (bir kadın akraba için) varsa, risk artar.

Randevu Alın

Hızlı ve Kolayca Randevu Alın

İletişim 0212 291 11 11
ArabicEnglishGermanRussianSpanishTurkish